درباره
شیرین شعبان

شيرين شعبان متولد 8/12/1368ميباشد، وي فعاليت هنري و سرودن شعر را از ١٥سالگي آغازكرد ايشان در سال ١٣٨٤ در همايش ادباي جوان تقدير شد و ايشان فعاليت هنري و ادبي خود را در زمينه تئاتر و شعر و موسيقي ادامه دادند و اولين اثر خود با نام "هنوزم منتظرم" را در سال ١٣٩٤ به چاپ رساند شيرين شعبان مبتكر سبك و قالب جديدي از شعر هستند بنام "قالب شيرين"كه هم اكنون اين سبك پس از شعر نو بنام ايشان به ثبت رسيده است كتاب هنوزم منتظرم به زبان انگليسي نيز ترجمه شده است و ايشان فعاليت خود را در زمينه آموزش شعر ادامه دادند و دومين اثر ادبي خود با نام "پروانه شو"را در سال ١٣٩٧ به چاپ رساند و ايشان اين كتاب را به حمايت از بيماران اي بي (پروانه ايي)سرودن و ايشان هم اكنون عضو رسمي سراي اهل قلم و مدرس شعر مي باشند . گفتني است كه شيرين شعبان در زمينه هنر تئاتر تجربه خوبي دارند وي در آيتم هاي نمايشي تلويزيون به ايفاي نقش پرداختند و در تئاتر در سمت دستيار كارگردان فعاليت ميكنند .

اینستا گرام